Introduktionsutbildning

Kårens mål är att alla nya ledare skall, i samband med terminsstart, genomgå introduktionsutbildning. Utbildningen är obligatorisk för alla nya ledare. Syftet med utbildningen är:

• Att få en inblick i scoutprogrammet och scoutings idé.

• Att känna sig välkommen i scoutrörelsen.

• Att känna att hen vill prova på att vara scoutledare!

• Att få kunskap om var hen ska vända sig för att få mer information, stöd och hjälp i sin roll som scoutledare.

 

Leda scouting

Under scoutledarens första år skall ledaren genomgå scoutledarutbildningen ”Leda scouting”. Kårens mål är att samtliga ledare på avdelningen har gått scoutledarutbildningen ”Leda scouting” inom det första året efter det att ledaren börjat som ledare i Scouterna. Syftet med kursen är:

• Att ge grunderna i scoutmetoden samt grundläggande kunskaper om scoutprogrammet.

• Att ge grundläggande kunskap om scoutrörelsens organisation.

• Att ge grundläggande kunskap om scoutledarrollen.

• Att ge grundläggande kunskap om säker scouting och scoutledarens ansvar.

• Att ge grundläggande friluftskunskap och personliga färdigheter i att bedriva scoutverksamhet utomhus.

Leda avdelning

Under scoutledarens andra år bör ledaren påbörja scoutledarutbildningen ”Leda avdelning”. Kårens mål är att samtliga ledare på en avdelning skall ha gått scoutledarutbildningen ”Leda avdelning”. Utbildningen är ett krav för att få ansvaret att leda en avdelning och kunna vara Avdelningsledare. Syftet med kursen är:

• Att ge fördjupad kunskap och förståelse kring Scouternas program.

• Att ge fördjupad kunskap om scoutledarrollen och grupprocesser.

  • • Att ge kunskap om diskriminerande strukturer och mångfaldsarbete.

• Att ge kunskap om risker och förebyggande arbete.

• Att ge kunskap om barns utveckling, olika behov och möjligheter samt vad det innebär för scoutledarskapet.

• Att ge fördjupad kunskap och färdighet i att genomföra scoutverksamhet utomhus.

• Att få kunskap om försäkringar och hur en scoutavdelning administreras.

Treklöver Gilwell

Tidigast två år efter avslutad scoutledarutbildning ”Leda avdelning” får ledaren påbörja Scouternas högsta utbildning Treklöver Gilwell – TG. Kårens mål är att det skall finnas minst en TG-utbildad ledare på varje avdelning. Syftet med kursen är:

• Att genom reflektion ge kunskap om och insikt i sitt eget ledarskap.

• Att ge en fördjupad kunskap kring scoutings idé och metod.

• Att erbjuda personlig utveckling och inspiration i scoutledarrollen