Avdelningar i Ingarö sjöscoutkår

Vi har avdelningar för scouter från 8 år och uppåt. Varje avdelning har sin egen planering men vi gör också mycket tillsammans.

För länge sen kallades åldersgrupperna miniorer, juniorer, seniorer etc. Numera heter det Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.