Avdelningar

Terminsprogram finns på varje avdelnings sida.

För länge sen kallades åldersgrupperna miniorer, juniorer, seniorer etc. Numera heter det Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.

Spårare

Spårare

Spårare är man i tvåan och trean, dvs 8-9 år. Vi har en spåraravdelning:

Trossen, som träffas på tisdagar.

 

Upptäckare

Upptäckare

Upptäckare är man i fyran och femman, dvs 10-11 år. Vi har en upptäckaravdelning:

Vindöga, som träffas på tisdagar.

 

Äventyrare

Äventyrare

Äventyrare är man i sexan, sjuan och åttan, dvs 12-14 år. Äventyraravdelningen träffas på söndagarna och heter Piraterna.

Utmanare

Utmanare

Utmanare är man i nian och gymnasiet, dvs 15-18 år. Vi har en utmanarlag som heter Stormarna.

Rover

Rover

Roverscout är man när man är vuxen. På Ingarö heter vårt roverlag Buckanjärerna.

 

De flesta avdelningarna träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi är utomhus så mycket det går. När båtarna är i sjön så använder vi dem på våra möten.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.