Kårstämma 2020 genomförd

23 november, 2020 av Thomas Frisk

Med rekordmånga (?) deltagare över Teams så genomfördes den kompletterande kårstämman över internet den 23 november 2020. Att notera är att ekonomin sett något sämre ut pga hyra av lokal och blästring av båtarna samt sämre med pengar från fonder och stiftelser. Motionernas något spretiga karaktär resulterade i att stämman beslutade att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ska ta fram en vision för kårens båtbestånd och båtverksamhet, samt att vi om vi får bidrag, köper stormfockar, fler elmotorer och lättvindssegel till Avantisarna. Motionen om namnändring avslogs. Mötesordförande var Susanne Ahlgren, och Magnus Hedenskog fick fortsatt förtroende som kårordförande.