Äventyrligt men säkert

29 november, 2017 av Ingarö sjöscoutkår

Scouting ska vara äventyr men säkerheten måste alltid finnas

I Ingarö har vi inspirerats av andra kårer och Scouternas gemensamma säkerhetsarbete för att ta fram korta och enkla hållpunkter.

Grunden för säkerheten är följande tre hörnstenar:

 • Ledare och scouter ska ha och använda kompetens och omdöme
 • Mod och rätt att säga ifrån (och skyldighet att acceptera)
 • Säkerhet finns alltid med i all planering

En beskrivning av scouternas säkerhetsarbete finns här: Säker scout

Ansvaret

 • Alla i kåren har ansvar för att vi bedriver en säker trygg verksamhet.
 • För att säkerheten ska fungera behöver alla kommunicera på ett tydligt sätt.

Styrelsen

 • Styrelsen är ytterst ansvarig utåt och ska se till att vi har de rutiner som behövs för att verksamheten ska vara säker.
 • Säkerhetsarbetet ska kommuniceras och förankras med ledare, scouter och föräldrar.

Avdelningsledare

 • Har funktionellt ansvar för avdelningsverksamhet och att den genomförs så att alla kan var med på ett säkert och tryggt sätt.
 • Om inte AL är närvarande tar annan ledare över det ansvaret.

Ledare

 • Bidrar till att avdelningsverksamheten bedrivs säkert.

Scout

 • Scouten tar ansvar för att följa ledarnas instruktioner.
 • Föräldrar kan behöva stödja såväl scouter som ledare för att de ska kunna ta sitt ansvar och kunna bedriva en bra verksamhet.