Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Vår kår har 140 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fem avdelningar fördelade på spårare, upptäckare, äventyrare, utmanare och rover.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

Vi har också en båtgrupp som arbetar med kårens båtar. Alla medlemmar (föräldrar till barn under 18 år) har en skyldighet att ställa upp och vara nattvakt i båtklubben där kåren har sina båtar.