Sjöverksamhet

Nedanstående  punkter gäller för all sjöverksamhet. Viktigt att anpassa verksamheten till faktorer som temperatur, vind, båtens storlek, utrustning och besättningens erfarenhet.

  • Alla har flytväst, både i båtar och på bryggor
  • Alla som är med i båtar kan simma minst 200 m
    • Tänk på alternativ verksamhet för de som inte kan simma
  • Ansvarig ledare eller båtsäkerhetsansvarig har rätt att avbryta sjöaktivitet av säkerhetsskäl