Hajker och läger

  • Förbered och planera så att alla orkar med.
  • Tänk igenom alternativplan.
  • Färdmeddelanden – Meddela föräldrar hur planerna ser ut – Meddela styrelsen hur planerna ser ut Kontaktlistor
  • Ta fram en telefonlista till alla ledare, scouter och deras respektive/föräldrar, tillgänglig för alla ledare.
  • Telefonlista till säkerhetsansvarig som hanterar kommunikation vid eventuell kris. Gå igenom hur alla ska göra om det händer något, t.ex. om det börjar brinna.
  • Utrymningsvägar och återsamlingsplats viktig.