Eld

  • Alltid släckningsutrustning tillgänglig.
  • Separat bränsledepå.
  • Kontrollera att det går att elda säkert med tanke på omgivning och förhållanden.