Alltid när vi träffas

  • Det ska alltid vara tydligt vilka scouter som är med och var de befinner sig.
  • Vi är tydliga med scouterna vilka regler som gäller; hur långt bort man får röra sig, att man ska säga till var man går eller åker etc.