Avdelningsnytt

Hej!
Kårstämma för Ingarö sjöscoutkår med verksamhetsberättelse för 2016–2017 och beslut och val av styrelse inför 2017-2018 genomförs söndagen den 1 oktober.
Kårstämman är öppen för alla medlemmar i kåren och vi hoppas på många deltagare i alla åldrar.
Klockan 13-15 börjar vi med ett öppet forum där vi i mindre grupper och under lättsamma former tar tillfället att prata om gemensamma aktiviteter som St Georg, Thinking day, ledarhajker, utbildningshelger och kanske ett kårläger. Självklart kan man ta tillfället i akt att diskutera även andra frågor.
Vid 15 startar den mer formella kårstämman (länk till fil med dagordning). Förutom de vanliga punkterna kommer vi också ta upp kommande ledarhelg (utbildningshelg i vinter) under övriga punkter. Alla är självklart välkomna att skicka in motioner.
Underlag och handlingar kommer skickas ut under den kommande veckan.
För att vi ska kunna planera med fika och sittplatser är det bra  om man anmäler sig via följande länk.
För styrelsen
Magnus Hedenskog
Kårordförande